0032472/82.03.17 info@kinesiste-jorien.be

De praktijk

In februari 2018 zette ik een grote stap voorwaarts en startte ik deze praktijk te Wespelaar. De praktijk is gespecialiseerd in neuromotorische revalidatie, bekkenbodem reëducatie en perinatale kinesitherapie. Mannen, vrouwen en kinderen met heel uiteenlopende aandoeningen kunnen hier terecht. Indien een verplaatsing tot in de praktijk onmogelijk is, kan een huisbezoek besproken worden.

Vanaf november 2020 wordt de praktijk een kinesitherapeut rijker. Marion Geys zal drie dagen in de week beschikbaar zijn voor het behandelen van patiënten met neuromotorische aandoeningen en heeft daarbovenop een specialisatie in de pediatrie. Baby’s, kindjes en jongeren met motorische problemen kunnen bij haar terecht.

Praktijk

Samen met de patiënt streven naar een individueel aangepaste behandeling en een zo snel mogelijke revalidatie is waar het hier om draait. Samen streven we ernaar om alles te halen uit de capaciteiten die je bezit.

Werkwijze

  • Afspraken steeds telefonisch of via mail maken.
  • Mee te brengen bij eerste behandeling: voorschrift arts, klevertje mutualiteit, eventuele verslagen of medische beeldvorming.
  • Indien u niet aanwezig kan zijn op een gemaakte afspraak, gelieve dit 24 uur op voorhand te laten weten, anders kan ik genoodzaakt zijn deze behandeling aan te rekenen.

Deconventie

Sinds 1 januari 2018 ben ik niet meer toegetreden tot de conventie. De conventie die minister De Block ons heeft opgelegd, laat mij jammer genoeg niet toe om mijn praktijk naar behoren te runnen. Hierdoor ben ik genoodzaakt mij te deconventioneren zodat ik vrij mijn tarieven kan bepalen, in overleg met onze beroepsvereniging AXXON.

Aangezien deze conventie heel wat administratieve rompslomp met zich meebrengt, zou het fijn zijn indien u mij in het begin van de behandeling op de hoogte brengt van eventuele eerdere behandelingen bij een collega kinesitherapeut (in hetzelfde jaar). Dit zorgt ervoor dat alles van de eerste keer juist geregeld kan worden bij uw mutualiteit.

Heeft u een verhoogde tegemoetkoming (XX1/XX1)? Dan ben ik verplicht de wettelijke tarieven aan te rekenen en krijgt u daarvoor ook een normale terugbetaling.